ציפיות מהסביבה

להתמודד עם ציפיות מהסביבה הוא חלק בלתי נפרד מההתהוות שלנו כאמהות. לכולם יש מה להגיד, וגם אם לא אומרים, הקול החברתי מופנם בנו, פועם ומשפיע. כאן אנחנו מדברות על ההוויה האימהית שלנו, המושפעת מהסביבה בה אנחנו חיות.

× רוצה להתמודד אחרת עם ההריון ואחרי הלידה?